In bài viết

Ở nhà làm vườn có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

(Chinhphu.vn) - Bà Cao Thị Bông (Bến Tre) ở một mình, không có việc làm, chỉ ở nhà làm vườn. Con trai bà làm việc tại TPHCM, hằng tháng vẫn chu cấp cho bà. Tuy nhiên, hiện con của bà bị kẹt tại TPHCM, bị mất việc làm, không thể chu cấp được nữa.

05/08/2021 10:02

Bản thân bà Bông thường đau ốm, hoàn cảnh khó khăn. Bà Bông hỏi, bà có được nhận hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của bà Cao Thị Bông không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nếu bà Bông gặp khó khăn, đề nghị bà liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú để được xem xét về chính sách bảo trợ xã hội đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chinhphu.vn