In bài viết

Ông Đặng Văn Thắng không thuộc đối tượng được cấp BHYT

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Đặng Văn Thắng là thương binh, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Gia đình ông Thắng đã làm thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT cho con của người có công nhưng sau 6 tháng vẫn chưa nhận được thẻ. Ông Thắng đề nghị được giải đáp về vấn đề này.

16/09/2016 07:02

Về vấn đề này, UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

Ông Thắng là con của thương binh Đặng Văn Khởi, có tỷ lệ thương tật 61%. Theo Khoản 2, Điều 21 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua thẻ BHYT cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Hiện nay con của thương binh Đặng Văn Khởi đều trên 18 tuổi và không còn đi học, không bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nên không thuộc diện được mua BHYT.

Chinhphu.vn