In bài viết

Ông Đỗ Đức Duy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/6, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy ký ban hành Quyết định số 463-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái.

27/06/2022 17:25
Ông Đỗ Đức Duy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Theo Quyết định nói trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái có 15 thành viên.

Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 5 Phó Trưởng Ban, gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long;  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Văn Thức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái và được sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo khi ban hành các văn bản với tư cách là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo./.