In bài viết

Ông Đỗ Xuân Tuấn Anh được thoái trả số tiền giảm phí BHYT

(Chinhphu.vn) – Tháng 11/2021, ông Đỗ Xuân Tuấn Anh đến UBND phường Phước Long B, TP Thủ Đức đóng tiền gia hạn thẻ BHYT. Gia đình ông đã có 2 người đóng tiền gia hạn thẻ BHYT, theo quy định thì người thứ 3 được giảm còn 480.000 đồng, nhưng ông phải đóng 805.000 đồng. Ông Tuấn Anh đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải thích việc này.

05/12/2021 08:02

Các thành viên hộ gia đình tham gia BHYT vào các thời điểm khác nhau nhưng trong năm tài chính thì đều được giảm trừ các mức đóng BHYT

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ dữ liệu BHXH TP. Thủ Đức đang quản lý và hồ sơ ông Đỗ Xuân Tuấn Anh cung cấp, gia đình ông Tuấn Anh có 3 người đóng tiền gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trong cùng năm 2021 tại đại lý thu phường Phước Long B, TP Thủ Đức, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Giang, thẻ BHYT được gia hạn từ ngày 16/5/2021 đến ngày 15/5/2022;

- Ông Đỗ Xuân Tấn, thẻ BHYT được gia hạn từ ngày 14/6/2021 đến ngày 13/6/2022 (ông Tấn là thành viên thứ 2 trong gia đình nên chỉ đóng 70% mức đóng của bà Phạm Thị Giang);

- Ông Đỗ Xuân Tuấn Anh, thẻ BHYT được gia hạn từ ngày 13/11/2021 đến ngày 12/11/2022.

Theo quy định, ông Đỗ Xuân Tuấn Anh là thành viên thứ 3 trong gia đình, mức đóng của ông Tuấn Anh là 60% mức đóng của bà Phạm Thị Giang, tương ứng là 804.600 đồng * 60% = 482.760 đồng, được giảm 321.840 đồng.

Tuy nhiên, ngày 5/11/2021 khi đóng tiền gia hạn thẻ BHYT tại đại lý thu phường Phước Long B, ông Tuấn Anh chưa được giảm phí, phải đóng đủ 804.600 đồng. Để đảm bảo ông Đỗ Xuân Tuấn Anh được hưởng quyền lợi theo đúng quy định, BHXH TP Thủ Đức sẽ liên hệ hướng dẫn thủ tục thoái trả lại số tiền được giảm phí cho ông.

Về phía đại lý thu phường Phước Long B, sau khi nhận được phản ánh của ông, BHXH TP Thủ Đức đã tiến hành xác minh với đại lý thu, và đã có sự chấn chỉnh, nhắc nhở đại lý thu phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn