In bài viết

Ông Dương Xuân Huyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

(Chinhphu.vn) - Ngày 17/1, tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

17/01/2019 17:56

Theo đó, với 57/58 số phiếu nhất trí, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Dương Xuân Huyên.

Đồng chí Dương Xuân Huyên sinh ngày 22/3/1973 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Thanh Nhàn (do chuyển công tác khác).

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, các đại biểu HĐND tỉnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí trân trọng và mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, đồng tâm, hiệp lực của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh,… để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh./.