In bài viết

Ông Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

(Chinhphu.vn) - Với 100% đại biểu bỏ phiếu tán thành, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14 (khóa X) đã nhất trí bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam giữ cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

21/04/2016 20:36

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã nghe Tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam để Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X bầu vị trí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Kết quả: Tổng số ủy viên BCH có mặt 134, tổng số phiếu thu vào hợp lệ 134, tổng số phiếu đồng ý 134. Theo Điều lệ của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Phong đã trúng cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X.

Trước đó, chiều 20/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14 (khóa X) diễn ra phiên hội nghị chuyển giao lãnh đạo, kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã biểu quyết để ông Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, thôi chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (khóa X) để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ thông qua tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam để Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành bầu giữ vào vị trí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X. 

Kết quả, 100% (29/29) đại biểu có mặt đã đồng ý giới thiệu ông Lê Quốc Phong để Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, Thạc sĩ Sinh học (Nghiên cứu sinh), Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Trước khi được bầu vào vị trí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam