In bài viết

Ông Lê Quốc Phong giữ thêm chức vụ mới

(Chinhphu.vn) - Chiều 19/7, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 (mở rộng) khoá VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra tại tỉnh Kiên Giang.

20/07/2018 09:02
Đồng chí Lê Quốc Phong (người đứng giữa) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014- 2019. Ảnh: doanthanhnien.vn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Báo cáo sơ kết công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên sáu tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018. Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019–2024; Đề cương báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất rút tên các đồng chí đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương bầu cử bổ sung các đồng chí khác vào Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII theo nguyên tắc khuyết nhân sự cơ cấu nào bổ sung nhân sự cơ cấu đó./.

(nguồn: Doanthanhnien.vn)