In bài viết

Ông Lê Văn Chở có trong danh sách hộ kinh doanh được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Chở (An Giang) đã gửi đơn xin hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đến nay các hoạt động trở lại bình thường nhưng ông vẫn chưa được nhận hỗ trợ. Ông Chở hỏi, bao lâu nữa ông mới được nhận hỗ trợ hay là ông không được hỗ trợ?

20/03/2022 07:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau:

Hiện nay, UBND TP. Long Xuyên đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 2/11/2021 (trong đó hộ kinh doanh Lê Văn Chở đã có tên trong danh sách được phê duyệt) và chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. 

Khi có kinh phí hỗ trợ, UBND phường Đông Xuyên sẽ thông báo đến gia đình ông Lê Văn Chở.

Chinhphu.vn