In bài viết

Ông Lưu Đức Qui (Bến Tre) đã được công ty lập hồ sơ hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Lưu Đức Qui làm việc cho một công ty ở xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, công ty cho ông nghỉ việc không lương từ ngày 15/7 đến ngày 15/9/2021.

18/12/2021 07:02
Ông Qui có ký hợp đồng lao động, đóng các loại bảo hiểm và phí công đoàn. Hiện tại, ông chưa nhận được khoản trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Ông Qui hỏi, ông có được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ hay không? Nếu không thì tại sao?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời như sau:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Mỏ Cày Bắc đã cử bộ phận chuyên môn liên hệ với công ty nơi ông Qui làm việc để rà soát trường hợp của ông. Được biết, ông Qui là người lao động của công ty, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do công ty sắp xếp lại lao động, thực hiện phương án làm việc “3 tại chỗ”.

Công ty đã lập hồ sơ đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Mỏ Cày Bắc trình UBND huyện hỗ trợ theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho số lao động của công ty bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trong đó có ông Qui.

Khi nào nhận được kinh phí hỗ trợ, công ty sẽ cấp phát đến người lao động theo quy định.

Chinhphu.vn