In bài viết

Ông Nguyễn Minh Hiệu được hưởng chế độ hỗ trợ lao động tự do

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Minh Hiệu (Cần Thơ) làm công việc sửa chữa và mua bán điện thoại di động, không có thu nhập từ ngày 1/7/2021 do Thành phố giãn cách xã hội. Đến nay ông vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

31/12/2021 11:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ trả lời như sau:

Thường trực UBND phường Phước Thới chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát và kiểm tra trường hợp trên. Qua rà soát, kiểm tra, trường hợp của ông Nguyễn Minh Hiệu có làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP. Cần Thơ như sau:

Lần thứ nhất vào ngày 2/12/2021: Nộp hồ sơ xin hỗ trợ khai ngành nghề mua bán điện thoại, phường yêu cầu khu vực xác minh, nếu ông Nguyễn Minh Hiệu có đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế thì hướng dẫn ông làm hồ sơ hưởng hộ kinh doanh.

Lần thứ 2 vào ngày 15/12/2021: Nộp hồ sơ xin hỗ trợ khai ngành nghề sữa chữa điện thoại. Phường và khu vực Thới Ngươn B tiến hành xác minh lại, ông Nguyễn Minh Hiệu vừa mua bán và sửa chữa điện thoại, không có đăng ký kinh doanh, phường đã hoàn chỉnh hồ sơ trình quận phê duyệt ngày 26/12/2021 để ông Nguyễn Minh Hiệu được hưởng chế độ hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP. Cần Thơ.

Chinhphu.vn