In bài viết

Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

(Chinhphu.vn) – Toàn bộ 48 đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

24/11/2017 10:03

Toàn cảnh Kỳ họp. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sáng 24/11, Kỳ họp này đã diễn ra với nội dung chính bàn về công tác nhân sự, trong đó có việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND, Đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng có đơn xin phép vắng họp. Người điều hành phiên họp bất thường là ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp, việc tiến hành bỏ phiếu được thực hiện bằng hình thức công khai. Theo đó, 48/48 đại biểu có mặt đã đồng ý bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, người điều hành kỳ họp, cho biết nhiệm vụ cuối năm của HĐND TP. Đà Nẵng sẽ rất nặng nề. Ông Trung đề nghị các đại biểu tập trung chuẩn bị các nội dung, tờ trình sẽ thông qua tại Kỳ họp cuối năm.

Trước đó ngày 16/6/2016, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Lưu Hương