In bài viết

Ông Phạm Toàn (Bình Dương) đã có trong danh sách hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Toàn (Bình Dương) là công nhân xây dựng. Ông đã làm đơn xin trợ cấp gói 800.000 đồng và 1.500.000 đồng dành cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gửi đến khu phố nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp nào. Ông đề nghị chính quyền xem xét.

14/12/2021 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trường hợp của ông Toàn, hiện ngụ tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An thì Ban Thương binh và Xã hội phường Thuận Giao đã tổng hợp danh sách có tên ông Toàn gửi lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Thuận An. Khi có kết quả, phòng sẽ gửi trả kết quả về Ban Thương binh và Xã hội phường Thuận Giao để cấp phát tiền cho người dân.

Nếu còn thắc mắc, đề nghị ông liên hệ đường dây nóng UBND phường Thuận Giao để được trả lời cụ thể các vấn đề như ông đã phản ánh.

Chinhphu.vn