In bài viết

Ông Phạm Văn Trọng liên hệ nơi cư trú để được hướng dẫn về hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Trọng, có hộ khẩu thường trú tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông hiện làm giáo viên nhưng không có hợp đồng tại TP. Đà Nẵng và bị mất việc làm từ tháng 5/2021 do dịch COVID-19. Ông Trọng hỏi, ông có được hỗ trợ không? Nếu được thì nhận tại đâu?

10/09/2021 10:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Vì vậy, người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn