In bài viết

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/11, UBND TPHCM đã kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính. Theo quyết định, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan làm Phó ban Thường trực; Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân làm Phó ban.

18/11/2023 18:53
Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan (bên phải) làm Phó Trưởng ban thường trực.

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định 869/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM.

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM còn có 19 uỷ viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

Trên cơ sở các nội dung của cuộc họp, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố sẽ mời Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cùng tham dự họp để có ý kiến đối với lĩnh vực chuyên môn.

Trước đó, UBND TPHCM cũng có quyết định thành lập tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm tổ trưởng.

Nhiệm vụ tổ công tác là tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, UBND các cấp theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng, UBND TPHCM ban hành.

Nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao…

Tổ công tác có quyền yêu cầu sở ngành, UBND các cấp báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của Thành phố.

Hồng Đức