In bài viết

PC Trà Vinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

(Chinhphu.vn) - Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử, doanh nghiệp số.

07/05/2020 14:27

Nỗ lực của PC Trà Vinh nhằm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực hoạt động, hướng đến văn phòng số theo lộ trình về cải cách hành chính (CCHC) và chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC). 

Các công tác triển khai ứng dụng CNTT trong công tác CCHC và văn phòng điện tử bao gồm: Áp dụng quy định về văn phòng điện tử theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cụ thể: Triển khai áp dụng hệ thống Eoffice 3.0 và ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản và văn bản nội bộ đến tất cả các đơn vị trong toàn công ty; triển khai thực hiện việc gửi và nhận tài liệu họp qua phân hệ lịch công tác tuần, áp dụng ký số cho giấy công tác trên cổng thông tin nội bộ; triển khai sử dụng hệ thống email nội bộ và Zalo để phục công tác trao đổi nghiệp vụ gửi, nhận báo cáo công việc hàng ngày. 

Ngoài ra, Công ty còn tăng cường ứng dụng các giải pháp CNTT phục vụ CCHC trong các lĩnh vực hoạt động, hướng đến văn phòng số như: Áp dụng triệt để chữ ký số; tiếp tục áp dụng hệ thống Eoffice 3.0 và ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản, văn bản nội bộ; hạn chế triệt để việc trình ký văn bản giấy để từng bước thực hiện văn phòng không giấy và số hóa 100% tài liệu lưu trữ; quy định hình thức hội họp không giấy và giao Văn phòng Công ty xây dựng; ban hành quy định phương thức hội họp không giấy và đẩy mạnh ứng dụng CNTT để chia sẻ, khai thác tài liệu họp trực tiếp qua laptop, máy tính bảng, thiết bị di dộng thông minh và qua phân hệ lịch tuần trên cổng thông tin nội bộ; ứng dụng giải pháp lưu trữ tài liệu trên điện toán đám mây, giao phòng Viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT) triển khai và hướng dẫn sử dụng OneDrive trong bộ Office 365; khai thác các tính năng của phần mềm Microsoft Teams trong bộ Office 365 để họp trực tuyến, làm việc nhóm cũng như trao đổi thông tin trong quá trình làm việc. 

Đồng thời với công tác CCHC trong nội bộ, PC Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh giảm thiểu các thủ tục, thời gian trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như: Triển khai hiệu quả các nội dung có liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng theo chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”; triển khai giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm chăm sóc khách hàng và các trung tâm/cổng dịch vụ công quốc gia chỉ tiêu phấn đấu đạt 75% trong năm 2020; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 50%; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong EVN ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng, triển khai các nhóm giải pháp để duy trì và nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng cũng như tăng cường việc minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ điện.

Kết quả quý I/2020, Công ty đóng điện 51 công trình, thời gian giải quyết cấp điện trung bình 3,718 ngày/công trình, giảm 0,082 ngày/công trình so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (3,8 ngày/công trình). 

Thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào quản trị doanh nghiệp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi và xử lý công việc qua môi trường mạng. Việc ứng dụng chữ ký số... đã giảm bớt thời gian xử lý văn bản qua các cấp, góp phần tăng năng suất lao động, cải tiến trong công tác quản trị doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản trị doanh nghiệp cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt mục tiêu đề ra “phấn đấu xây dựng văn phòng điện tử, tiến tới xây dựng doanh nghiệp số”.

Thanh Anh