In bài viết

Phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối với vị trí dự kiến bổ nhiệm

(Chinhphu.vn) – Ông Trịnh Doãn Hoàng làm Kế toán trưởng tại Ban quản lý dự án các công trình huyện, có thời gian công tác 15 năm liên tục, tính từ ngày được tuyển dụng chính thức vào năm 2006.

20/09/2021 08:02

Ông Hoàng đã có bằng Đại học chuyên ngành Kế toán từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn hưởng lương Trung cấp ngạch cán sự vì đến nay Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn viên chức thi chuyển ngạch, để chuyển sang ngạch chuyên viên.

Ông Hoàng hỏi, trường hợp của ông có đủ điều kiện được tiếp nhận sang làm công chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện không? Khi được tiếp nhận vào làm công chức, cá nhân ông đã có đủ văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ và thủ tục có liên quan theo quy định, thì ông có được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch của huyện không (Quyết định tiếp nhận đồng thời là Quyết định bổ nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó đã quy định rõ về đối tượng được tiếp nhận, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận.

Trường hợp cụ thể của ông Trịnh Doãn Hoàng cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để xem xét cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện về tuyển dụng đầu vào, thời gian công tác, yêu cầu về trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển... Do đó, đề nghị ông liên hệ với cơ quan dự kiến tiếp nhận để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với trường hợp được tiếp nhận công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối với vị trí dự kiến bổ nhiệm (Phó trưởng phòng) đồng thời về quy trình thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn