In bài viết

Phải có chứng chỉ chất lượng từng linh kiện sử dụng cho công trình?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Ngọc Khải (Quảng Ninh) chuyên phân phối các sản phẩm thiết bị vệ sinh của Viglacera. Công ty đang cung cấp thiết bị vệ sinh nam xả tự động và vòi rửa tay xả tự động do hãng Viglacera sản xuất cho một dự án đầu tư xây dựng.

05/05/2021 09:02

Đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu công ty ông Khải phải cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng của từng cấu kiện điện tử bên trong các sản phẩm thiết bị vệ sinh nam và vòi rửa tay.

Tuy nhiên, khi công ty làm việc với hãng Viglacera thì được trả lời, Hãng chỉ cung cấp chứng nhận chất lượng của sản phẩm đồng bộ là thiết bị vệ sinh nam và vòi rửa tay tự động chứ không cung cấp chứng chỉ chất lượng của từng linh kiện bên trong các sản phẩm nêu trên.

Ông Khải hỏi, việc đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu phải cung cấp chứng chỉ chất lượng của từng linh kiện trong sản phẩm đã nêu trên có đúng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chứng chỉ chất lượng từng linh kiện điện tử của sản phẩm theo quy định của pháp luật về đo lường trong trường hợp có yêu cầu.

Chinhphu.vn