In bài viết

Phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi thay đổi giá?

(Chinhphu.vn) – Nếu điều chỉnh giá gói thầu dẫn đến thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

13/04/2018 09:02

Công trình do ông Ngô Trần Đăng Khoa (TPHCM) quản lý đã thi công hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng cuối năm 2016. Công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách và thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2016.

Tuy nhiên do phải điều chỉnh giá gói thầu tư vấn kiểm toán (theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016) dẫn đến hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không còn phù hợp (từ chỉ định thầu sang đấu thầu rộng rãi). Ông Khoa hỏi các vấn đề như sau:

- Thời gian thực hiện dự án có bao gồm thời gian thực hiện công tác kiểm toán không? Trường hợp này có phải xin gia hạn thời gian thực hiện dự án để thực hiện công tác kiểm toán không?

- Đối với trường hợp thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu như trên có phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

- Trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì có phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trước khi điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với trường hợp của ông Khoa, nếu điều chỉnh giá gói thầu dẫn đến thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định nêu trên.

Liên quan đến thời gian thực hiện dự án, đề nghị ông liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn