In bài viết

Phải đủ 5 năm có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm?

(Chinhphu.vn) - Tiêu chuẩn, điều kiện để được xem xét, tiếp nhận vào công chức yêu cầu phải đủ 5 năm có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và đủ 5 năm trở lên làm công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

03/08/2021 09:02

Tháng 11/2011, bà Nguyễn Thị Thùy Linh (Lai Châu) được Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng vào làm viên chức kế toán tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên, hưởng lương cao đẳng, mã số ngạch 06a031, hệ số 2,1.

Từ đó đến nay bà Linh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bà Linh đã có bằng đại học kế toán từ năm 2017 nhưng chưa được hưởng lương đại học do viên chức không có đợt thi nâng ngạch. Bà Linh hỏi, bà có đầy đủ chứng chỉ quản lý nhà nước, bằng Trung cấp lý luận chính trị, nếu có vị trí công chức phù hợp với bằng cấp trình độ đào tạo chuyên môn hiện tại thì bà có thuộc đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trường hợp viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều trên) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào làm công chức.

Như vậy, tiêu chuẩn, điều kiện để được xem xét, tiếp nhận vào công chức yêu cầu phải đủ 5 năm có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và đủ 5 năm trở lên làm công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Vì vậy, trường hợp của bà Nguyễn Thị Thùy Linh cần căn cứ vào vị trí việc làm dự kiến tuyển dụng mới có thể trả lời có thể tiếp nhận vào làm công chức hay không.

Chinhphu.vn