In bài viết

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thiết kế cấp - thoát nước

(Chinhphu.vn) - Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành cấp - thoát nước của tất cả công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

23/11/2020 12:45

Ông Trần Cảnh Khang (Hà Nội) học Khoa Đô thị, ngành cấp - thoát nước, bằng kỹ sư đô thị, được cấp chứng chỉ thiết kế cấp - thoát nước công trình cấp I. Hiện trong ngành nghề thiết kế cấp - thoát nước có 3 hạng mục: Cấp - thoát nước công trình trong nhà; Cấp - thoát nước công trình hạ tầng kỹ thuật; Công trình xử lý nước thải.

Ông Khang hỏi, năng lực chứng chỉ của ông có bảo đảm các tiêu chí trên không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì phạm vi hoạt động của cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I là được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành cấp - thoát nước của tất cả công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chinhphu.vn