In bài viết

Phân công chuẩn bị nội dung các phiên họp UBTVQH

(Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị cho 3 phiên họp thứ 26, 27, 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án luật, tờ trình.

27/02/2014 18:41

Cụ thể, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 26 (dự kiến từ 10-14/3/2014), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình Dự án Luật Căn cước công dân; phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình.

Phiên họp thứ 27: Phân công 10 Bộ trưởng chuẩn bị báo cáo

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 27 (dự kiến từ ngày 14-24/4/2014), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); phối hợp, chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đối với luật, pháp lệnh (theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành); Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề và Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa sẽ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp chuẩn bị.

Chuẩn bị 4 báo cáo, 1 tờ trình cho phiên họp thứ 28

Đối với phiên họp thứ 28 (dự kiến từ ngày 12-14/5/2014), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013 và tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014 và Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về chuyên đề hiệu quả tổng thể về kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng của 2 dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Phan Hiển