In bài viết

Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 8 (ngày 4, 5/5/2012) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Ninh Thuận vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

24/04/2012 15:02

Trước đó, cũng để chuẩn bị cho phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về phân bổ 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho công trình thủy lợi.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ ngân sách cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015.

Nam Khánh