In bài viết

Phân công soạn thảo các văn bản thi hành Luật, Nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội XV

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

27/02/2024 16:59
Phân công soạn thảo các văn bản thi hành Luật, Nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội XV- Ảnh 1.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, để thực hiện việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Bộ Tư pháp đã có Công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát nội dung và đề xuất văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, lập Danh mục, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để trao đổi, thảo luận về kết quả rà soát nội dung quy định chi tiết, đề xuất văn bản và góp ý dự thảo Quyết định. Sau các cuộc họp, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định trên.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã cùng trao đổi để thống nhất một số nội dung còn ý kiến khác nhau; đồng thời thông tin cụ thể về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết, làm rõ các nguyên nhân, khó khăn gây chậm trễ dẫn tới nợ ban hành văn bản.

Phân công soạn thảo các văn bản thi hành Luật, Nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội XV- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/LS

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị các đơn vị được giao soạn thảo văn bản quy định chi tiết tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ làm rõ nguyên nhân gây chậm trễ trong công tác này; báo cáo lãnh đạo Bộ để có chỉ đạo kịp thời, xử lý dứt điểm tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản, tránh tạo ra “khoảng trống” pháp lý. 

Thứ trưởng cũng lưu ý cần hạn chế việc ủy quyền trong xây dựng pháp luật và việc cùng 1 luật nhưng có nhiều văn bản hướng dẫn, tạo ra độ trễ do có quá nhiều văn bản phải ban hành.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị Vụ Các vấn đề chung xây dựng pháp luật tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để kịp thời nắm bắt tình trạng ban hành văn bản quy định chi tiết; nhanh chóng tổng hợp, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành tại cuộc họp để sớm trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ.

LS