In bài viết

Phần đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?

(Chinhphu.vn) - Đất của gia đình ông Lê Minh Thám (Phú Yên) và hộ liền kề đang tranh chấp. Diện tích đất tranh chấp thuộc sơ đồ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Thám đã bị UBND huyện cấp trùng trong sơ đồ tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ liền kề mà không có sự xác nhận của gia đình ông.

07/07/2022 07:02

Hiện nay chưa có kết luận của tòa án về phần đất tranh chấp này, chưa xác định được quyền sử dụng đất thuộc về ai. Tuy nhiên, hộ gia đình liền kề làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sau này sẽ tách thửa,… đối với thửa đất đang tranh chấp đó.

Ông Thám hỏi, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, tham mưu UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất đang tranh chấp, sau này sẽ làm thủ tục tách thửa đất đó, điều này có đúng quy định của pháp luật không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 99, Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định một trong các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: "5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Do đó, trường hợp diện tích đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện tích có tranh chấp chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuộc quyền sử dụng đất của ai sẽ dẫn đến việc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không bảo đảm Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Để có thông tin giải đáp cụ thể, đề nghị ông liên hệ với UBND huyện Tuy An, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy An để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn