In bài viết

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024)

Phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

(Chinhphu.vn) - Sáng 2/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

02/02/2024 15:32
Phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024- Ảnh 1.

Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh: VGP/Thùy Linh

Đây là hoạt động thiết thực Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).

Cuộc thi giúp tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cuộc thi của Đảng bộ Khối giúp lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng và sử dụng để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong Đảng bộ Khối và trong xã hội. Các bài dự thi xuất sắc sẽ tiếp tục gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng kèm theo.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm, từ năm 2021 đến nay.

Đây là năm thứ tư, cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc chọn ngày 2/2 để phát động cuộc thi có ý nghĩa hết sức to lớn: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và hưởng ứng bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ khối nhận thức đúng đắn hơn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của cuộc thi năm 2024; các cơ quan đơn vị quan tâm, phát động cuộc thi trong cơ quan đơn vị mình…

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nên cán bộ đảng viên phải tham gia tích cực, có trách nhiệm và đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ đảng viên cuối năm.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cho đến hết ngày 30/5/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Dự kiến, Lễ công bố và trao giải Cuộc thi được tổ chức tháng 8/2024, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thùy Linh