In bài viết

Phát hành bổ sung 34 nghìn tỷ trái phiếu dài hạn

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch phát hành các loại trái phiếu Chính phủ năm 2014 của Kho bạc Nhà nước vừa được điều chỉnh, tổng khối tổng khối lượng phát hành năm nay là 262.000 tỷ đồng.

25/11/2014 17:50

Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh gần đây nhất vào đợt tháng 8 vừa qua, tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ sẽ tăng thêm khoảng 30 nghìn tỷ đồng (232.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trong đợt điều chỉnh lần này, hai kỳ hạn dưới 1 năm và kỳ hạn 2 năm sẽ không thay đổi (lần lượt là 26.000 tỷ đồng và 34.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn 3 năm giảm 4.000 tỷ đồng (lần 1: 65.000 tỷ đồng; lần 2: 61.000 tỷ đồng).

Các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm tăng tổng cộng 34 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm tăng 13.000 tỷ đồng (lần 1: 67.000 tỷ đồng; lần 2: 80.000 tỷ đồng); kỳ hạn 10 năm tăng 11.000 nghìn tỷ (lần 1: 30.000 tỷ đồng; lần 2: 41.000 tỷ đồng); kỳ hạn 15 tăng 10.000 tỷ đồng (lần 1: 10.000 tỷ đồng; lần 2: 20.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, để phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo kế hoạch huy động vốn, Kho bạc có thể điều chỉnh khối lượng phát hành giữa các kỳ hạn.

PV