In bài viết

Phát triển kinh tế thủy sản bền vững, có tính cạnh tranh cao

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị các địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để giảm gánh nặng nhà nước về xây dựng cảng cá, hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng, có tính cạnh tranh cao.

26/08/2023 16:42
Cấu trúc lại ngành thủy sản mang tính bền vững - Ảnh 1.

Cuộc họp trực tiếp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ngày 26/8, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ NN&PTNT tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để bàn các giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản và chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Hội nghị cũng trao đổi các nội dung như: Chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao sinh kế và đời sống cho ngư dân; chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm sản lượng đánh bắt, tăng sản lượng nuôi, trồng trên biển nhưng vẫn đảm bảo xuất khẩu tăng trưởng giá trị kim ngạch hàng năm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển các khu bảo tồn biển nhằm mang lại giá trị kinh tế và giúp giảm thiểu vấn đề khai thác kiểu tận diệt...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết, hiện toàn tỉnh có khoảng 6.000 tàu cá với khoảng 3.600 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 m trở lên, trong đó hơn 1.100 tàu từ 15 m trở lên, tham gia sản xuất, khai thác thủy sản trên vùng biển xa và tăng cường sự hiện diện hợp pháp trên các vùng biển, góp phần tích cực tham gia khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Quảng Bình mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý, gợi mở để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về biển, trong đó có những lĩnh vực đang còn rất mới như phát triển nuôi biển, chuyển đổi số trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý đội tàu cá, khai thác, chế biến thủy sản…

Cấu trúc lại ngành thủy sản mang tính bền vững - Ảnh 3.

Các địa phương quyết liệt chống khai thác IUU - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Việc cấu trúc lại ngành thủy sản từ khai thác tài nguyên thiếu bền vững sang phát triển kinh tế thủy sản bền vững, cân bằng giữa khai thác, nuôi trồng, bảo tồn dựa trên hệ sinh thái gồm quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân là định hướng phù hợp theo chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Vì vậy các tỉnh, thành phố ven biển cần bám sát định hướng này để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển nói chung và ngành thủy sản nói riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương có biển cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để chống khai thác IUU tiến tới mục tiêu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC; xây dựng một số vùng sản xuất thân thiện với môi trường gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi sinh kế từ khai thác thủy sản vùng ven bờ sang nuôi trồng thủy sản trên biển gắn với giao quyền đồng quản lý các diện tích mặt biển cho các tổ chức, cộng đồng, nhân rộng quy mô sản xuất, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn và bảo vệ hệ sinh thái vùng biển; tổ chức sắp xếp lại hoạt động chế biến thủy sản theo chuỗi giá trị, tạo chuyển biến nhanh, bền vững trong lĩnh vực chế biến và thương mại thủy sản.

"Cần thay đổi tư duy về cảng cá, không nên nặng về không gian kinh tế mà phải nghĩ đến không gian văn hóa, sinh hoạt, đời sống ngư dân để phát triển.

Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để giảm gánh nặng nhà nước về xây dựng cảng, hướng tới mục tiêu lâu dài phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng, có tính cạnh tranh cao, "minh bạch-trách nhiệm-bền vững", có kiểm soát, được quản lý theo khuyến nghị của quốc tế nhằm tạo dựng hình ảnh quốc gia có trách nhiệm đối với các vấn đề có tính toàn cầu", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Lưu Hương