In bài viết

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

14/03/2023 22:12
Phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho ông Trần Hòa Nam (thứ 4 từ trái qua) và ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua)

Theo Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

* Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VII, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do chuyển công tác khác. Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Trần Hòa Nam sinh năm 1970; quê quán tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sinh vật học, kỹ sư Xây dựng công trình, cử nhân quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

KL