In bài viết

Phê chuẩn nữ Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

08/11/2020 17:29

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1054/NQ-UBTVQH14, ngày 4/11/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Văn Vinh. 

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối./.