In bài viết

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 1897/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

26/12/2019 17:49

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước - Ảnh TTXVN

Trước đó, sáng 9/12/2019, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chí Kiên