In bài viết

Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp đoạn đường sắt Vinh – Nha Trang

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

09/07/2022 19:29
Phê duyệt Khung chính sách hỗ trợ Dự án nâng cấp đoạn đường sắt Vinh – Nha Trang - Ảnh 1.

Phê duyệt Khung chính sách hỗ trợ Dự án nâng cấp đoạn đường sắt Vinh – Nha Trang.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

* Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh có điểm đầu tại ga Vinh, điểm cuối tại ga Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 996km. 

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp 15 cầu yếu; nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát...) 6 đoạn, tổng chiều dài hơn 57km; sửa chữa nền đường yếu 2 đoạn, chiều dài khoảng 2,9km. Cùng đó, sẽ sửa chữa, cải tạo 4 ga hành khách gồm Đồng Lê, Đông Hà, Huế, Nha Trang; 4 ga hàng hóa gồm Hương Phố, Kim Liên, Quảng Ngãi, Diêu Trì.

Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm 2022 - 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.190 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Vũ Phương Nhi