In bài viết

Phê duyệt khung chính sách tái định cư dự án quản lý thiên tai

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách tái định cư của dự án "Quản lý thiên tai" (VN - Haz) do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

17/05/2012 11:21

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện Khung chính sách tái định cư theo đúng nội dung đã phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tham gia dự án phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư của các Tiểu dự án thuộc phạm vi của tỉnh.

Được biết, dự án "Quản lý thiên tai" là dự án tiếp nối dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được thực hiện ở một số tỉnh miền Trung từ năm 2005.

Mục tiêu chính của dự án "Quản lý thiên tai" là hỗ trợ triển khai chiến lược phòng tránh ứng phó giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng phòng tránh, ứng phó thiên tai từ các giải pháp công trình và phi công trình.

Dự án được thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm từ năm 2012 đến 2016.

Phương Hiển