In bài viết

Phối hợp loại bỏ chất nguy hại làm suy giảm tầng ozone

(Chinhphu.vn) – Hai ngành tài nguyên môi trường và hải quan đã cùng phối hợp để cập nhật các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone; thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, các chất được kiểm soát nói riêng theo quy định.

26/04/2022 14:55
Phối hợp loại bỏ chất nguy hại làm suy giảm tầng ozone - Ảnh 1.

Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn một số chất làm suy giảm tầng ozone như CFC, Halon, CTC

Theo Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Kim Liên, theo quy định của Nghị định thư Montreal, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn một số chất làm suy giảm tầng ozone (HCFC) như CFC, Halon, CTC; kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu Methyl Bromide và thực hiện loại trừ theo lộ trình các chất HCFC. Các môi chất này được sử dụng chính trong lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh, sản xuất xốp, dập cháy và kiểm dịch cho hàng xuất khẩu.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Cục Biến đổi khí hậu và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã hợp tác trao đổi thông tin và tăng cường năng lực cho cán bộ hải quan trong việc thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone ở Việt Nam. Hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các chất HCFC, đặc biệt là việc kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu và ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp các chất HCFC, đáp ứng nghĩa vụ của quốc gia thành viên thi hành Nghị định thư Montreal.

Triển khai kế hoạch hợp tác trong năm 2022, ngày 26/4, hai cơ quan phối hợp tổ chức Hội thảo "Phổ biến quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone" tại Hà Nội nhằm cập nhật các quy định quản lý mới được ban hành, tập trung vào các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ và Thông tư số 01/2022/TTBTNMT ngày 7/1/22022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu được giới thiệu cập nhật các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone; thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, các chất được kiểm soát nói riêng theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ; kinh nghiệm áp dụng, thực hiện mã HS của các nước ASEAN và tham luận về xây dựng, kết nối hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống dịch vụ công trực tuyến để quản lý các chất được kiểm soát.

Đây cũng là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, giúp nâng cao hiểu biết về hệ thống quy định pháp luật, chính sách và thủ tục hiện hành của Việt Nam về quản lý các chất được kiểm soát, góp phần thực hiện nghĩa vụ loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC vào năm 2023 theo cam kết đối với Nghị định thư Montreal.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cơ quan hải quan là một mắt xích quan trọng trong công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu các chất HCFC tại biên giới và góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong loại trừ hoàn toàn việc tiêu thụ chất HCFC.

Trong khuôn khổ Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1, cơ quan hải quan đã thực hiện loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở. Bên cạnh đó, gần 500 cán bộ hải quan được tập huấn về kiểm soát xuất nhập khẩu các chất HCFC, nâng cao nhận thức về phòng chống buôn bán bất hợp pháp các chất HCFC và bảo vệ tầng ozone.

Thu Cúc