In bài viết

Phòng, chống tham nhũng đạt được sự đồng thuận cao trong xã hội

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp”, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng”.

21/01/2021 17:50
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên  Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, kiểm soát quyền lực là một khái niệm mới, chính thức được đưa vào Cương lĩnh của Đảng năm 2011 và Hiến pháp năm 2013 với nội dung “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”, trở thành nguyên tắc hiến định về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây là lĩnh vực rất mới, rộng, khó và đòi hỏi việc nghiên cứu công phu, chuyên sâu.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, kiểm soát quyền lực là một điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong cơ chế vận hành của các thể chế chính trị nói chung, đồng thời cũng là yếu tố có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đổi mới nhận thức về kiểm soát quyền lực, chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng nói riêng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện; đã hình thành một bước cơ chế phòng ngừa chặt chẽ theo hướng bảo đảm “không thể”, “không dám”,”không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng những năm qua được chỉ đạo mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như chưa chế định rõ, đồng bộ, hiệu quả cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; tham nhũng “vặt” chưa được ngăn chặn có hiệu quả… 

Xuất phát từ thực trạng trên, Bộ Chính trị đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng”.

14 ý kiến phát biểu và các tham luận gửi tới hội thảo đã tập trung đi sâu phân tích một số vấn đề có tính lý luận về kiểm soát quyền lực, cũng như thực trạng kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Từ đó, các đại biểu đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến phát biểu, tham luận gửi tới hội thảo để làm cơ sở hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng Đề án.

Theo TTXVN