In bài viết

Phòng ĐKKD có quyền từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) – Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

19/06/2019 09:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Công ty TNHH Tư vấn Tiến Đạt, trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, ông nhận thấy việc áp dụng quy định về tên doanh nghiệp theo Điểm d, Khoản 2, Điều 42 Luật Doanh nghiệp không đồng nhất giữa các địa phương và giữa các chuyên viên của Phòng Đăng ký kinh doanh TP.Hà Nội.

Cụ thể, khi thực hiện hồ sơ đăng ký “Công ty TNHH Địa ốc TOPAZ” tại TP.Hà Nội, ông Đạt nhận được thông báo tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn với tên công ty khác (Công ty TNHH Địa ốc) theo Điểm d, Khoản 2, Điều 42 Luật Doanh nghiệp.

Ông Đạt đã có văn bản giải trình và trích dẫn một số trường hợp tương tự như Công ty TNHH Địa ốc PALMS (Phòng Đăng ký kinh doanh TP.Hà Nội cấp ngày 7/2/2017), Công ty TNHH Địa ốc SILVERLAND (Phòng Đăng ký kinh doanh TPHCM cấp ngày 17/3/2017), gần đây là Công ty TNHH Địa ốc VISTA (cấp ngày 5/3/2019 tại tỉnh Bình Dương).

Một trường hợp khác kể đến là tên “Công ty TNHH Thương mại quốc tế PRIME FOOD USA” (mã hồ sơ số IM-1-19-269353) bị cho rằng gây nhầm lẫn với “Công ty TNHH Thương mại quốc tế”. Tuy nhiên, theo tra cứu, tên tương tự đã được cấp là “Công ty TNHH Thương mại quốc tế HMT” ngày 2/11/2016 tại Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội.

Các trường hợp nêu trên và các công ty đã nêu không thuộc trường hợp các công ty con của công ty đã đăng ký.

Do vậy, ông Đạt cho rằng, việc hiểu và áp dụng theo Điểm d, Khoản 2, Điều 42 Luật Doanh nghiệp hiện tại mỗi nơi áp dụng một kiểu, mỗi chuyên viên áp dụng một kiểu gây khó khăn trong hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp.

Hiện có 2 cách hiểu: Cách 1 là tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số hoặc một chữ cái trong bảng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó.

Cách 2 là tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt hoặc tiếng Anh ghép lại ngay sau tên riêng của doanh nghiệp.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Nguyễn Tiến Đạt kiến nghị có văn bản thống nhất cách hiểu theo Điểm d, Khoản 2, Điều 42 Luật Doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc đặt tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 38, 39, 40, 42 Luật Doanh nghiệp và Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: “Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người đăng ký doanh nghiệp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh về đặt tên doanh nghiệp thì có thể thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Chinhphu.vn