In bài viết

Phụ cấp chống dịch COVID-19 tính theo ngày thực tế làm việc

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Bình tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM tổng thời gian 112 ngày, thuộc đối tượng hưởng phụ cấp 150.000 đồng/người/ngày. Ông Bình hỏi, căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 thì việc chi trả tính theo số ngày tham gia hay theo số giờ tham gia trong một ngày?

26/06/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 145/NQ-CP có quy định: Chế độ quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 1/8/2021 đến hết ngày 31/10/2021. 

Trường hợp đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ nhưng với mức hỗ trợ thấp hơn mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết này thì được truy lĩnh phần chênh lệch. 

Việc thanh toán thực hiện theo số ngày thực tế làm việc. Số ngày thực tế làm việc được tính theo số ngày tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Do đó, mức chi trả chế độ phụ cấp phòng chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 được quy định chi trả theo ngày thực tế làm việc không tính theo giờ làm việc.

Chinhphu.vn