In bài viết

Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng bảo hiểm

(Chinhphu.vn) – Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm và khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

20/01/2020 18:11

Bà Nguyễn Thị Ly (tỉnh Thái Bình) hỏi, chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, Bí thư Đoàn kiêm chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cộng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thì có được tính đóng BHXH, BHYT theo quy định không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH năm 2014, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm và khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Như vậy, trường hợp tại xã của bà, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự không hưởng phụ cấp kiêm nhiệm mà hưởng phụ cấp thâm niên của chức danh kiêm nhiệm, không phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, Luật BHXH không quy định về khoản phụ cấp thâm niên của chức danh kiêm nhiệm có tính đóng BHXH hay không. Về vấn đề này, đề nghị bà phản ánh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn