In bài viết

Phụ cấp thu hút với giáo viên đến công tác tại vùng ĐBKK

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Thuý được điều động đến công tác tại trường THCS Đạ Ploa, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong quyết định luân chuyển của bà Thuý không ghi rõ thời hạn luân chuyển.

14/01/2015 14:02

Hiện nay, bà Thuý vẫn chưa được luân chuyển về nơi công tác ban đầu. Bà Thuý hỏi, trường hợp bà có được coi là luân chuyển có thời hạn không và bà có được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, trả lời như sau:

Từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2007 - 2008, bà Trần Thị Thuý là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường THCS thị trấn Madaguôi, thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Năm học 2008 - 2009, trường THCS thị trấn Madaguôi thừa 2 giáo viên (1 giáo viên Anh văn, 1 giáo viên Mỹ thuật). Trường THCS thị trấn Madaguôi đã chỉ đạo tổ Anh văn, Nhạc, Hoạ của trường họp, phân tích. Kết quả trường THCS thị trấn Madaguôi đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thuyên chuyển bà Trần Thị Thuý, giáo viên dạy Anh văn và bà Hà Thị Thu Hương, giáo viên dạy Mỹ thuật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trương điều động 2 giáo viên có tên trên đến trường THCS Hà Lâm (cách thị trấn Madaguôi 12km).

Ngày 29/7/2008, Phòng Giáo dục và Đào tạo mời bà Thuý về Phòng trao đổi về việc điều động bà Thuý lên trường THCS Hà Lâm. Tuy nhiên, bà Thuý có nguyện vọng được chuyển đến dạy học tại trường THCS Đạ Ploa, thời gian từ 3 đến 5 năm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện Đạ Huoai quyết định điều động bà Thuý đến công tác tại trường THCS Đạ Ploa từ tháng 8/2008. Trong quyết định điều động của UBND huyện đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không ghi thời gian điều động.

Năm học 2010 - 2011, trường THCS thị trấn Madaguôi thiếu 1 giáo viên Anh văn (giáo viên Anh văn chuyển đi Thị xã Bảo Lộc), xét thấy bà Thuý đi dạy xa nhà, do đó Phòng Giáo dục và Đào tạo có trao đổi với bà Thuý về việc điều động bà về dạy tại trường THCS thị trấn Madaguôi, tuy nhiên bà Thuý không về trường THCS thị trấn Madaguôi.

Về việc triển khai thực hiện chế độ ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai cho biết thêm, hiện Phòng Tài chính huyện đang tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP để tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện phê duyệt các đối tượng được hưởng chế độ và sẽ tiến hành chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định.

Chinhphu.vn