In bài viết

Phú Thọ phấn đấu trồng 10.000 ha ngô vụ đông

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, vụ đông năm nay tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng 10.000 ha ngô đông, cao hơn vụ trước trên 1.650 ha, trong đó trồng trên đất bãi 3.000 ha, đất ruộng hai lúa 7.000 ha.

22/09/2012 08:57

Ảnh minh họa

Những huyện có diện tích ngô đông nhiều là: Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Ba (mỗi huyện 1.100 ha); các huyện Tam Nông, Lâm Thao, Cẩm Khê, Đoan Hùng (mỗi huyện 1.000 ha); Phù Ninh 900 ha, Hạ Hòa 800 ha… Các huyện khác chú trọng vào diện tích chuyên canh ngô đất bãi, những chân ruộng thuận lợi về nước tưới, dễ chăm sóc.

Vụ đông này, tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt năng suất bình quân 48,4 tạ/ha, sản lượng gần 48,5 nghìn tấn.

Để đạt mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã khuyến cáo, đối với ngô trồng trên đất bãi trồng bằng các giống LVN10; NK4300, NK 66, C919, DK9955; ngô trên đất ruộng cấy đẩy mạnh làm ngô bầu, làm đất tối thiểu để tiết kiệm thời gian, trồng xong trước 30/9, trồng bằng giống DK 4300, NK66, NK 67, NK6654, C919, LVN4, LVN 99, DK 901…

Nhật Minh