In bài viết

Phú Yên sẵn sàng cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/3/2021 bắt đầu tiến hành thu thập thông tin điều tra kinh tế, cơ sở hành chính. Đến nay, tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra này trên địa bàn.

26/02/2021 12:23
Hội nghị về cuộc tổng điều tra do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh các bước chuẩn bị phục vụ cuộc điều tra, bao gồm: Thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ giúp việc, phê duyệt kế hoạch, phương án điều tra.

Tại hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021do UNBD tỉnh Phú Yên vừa tổ chức, lãnh đạo Sở Nội vụ và Cục Thống kê tỉnh đã quán triệt phương án, kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực cấp tỉnh, cấp huyện những nội dung về cuộc tổng điều tra này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hồ nhấn mạnh từ ngày 1/3 tới, tỉnh Phú Yên bắt đầu thực hiện cuộc tổng điều tra.

Đây là cuộc tổng điều tra rất quan trọng nhằm thu thập thông tin cơ bản về kinh tế, xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để công việc diễn ra thuận lợi, ông Lê Tấn Hồ đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung và quán triệt, tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa bàn phân công phụ trách.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Tổ thường trực các cấp phải nắm vững mục đích, yêu cầu thực hiện tốt phương án, kế hoạch của cuộc tổng điều tra đã đề ra, đồng thời chú trọng khâu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên về quy trình lập bảng kê, ghi phiếu, thu thập thông tin chính xác.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị chủ động ngay giải pháp phòng chống để cuộc điều tra bảo đảm đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu được tầm quan trọng cuộc tổng điều tra, từ đó tạo được sự đồng thuận, phối hợp trong quá trình cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đã đề ra.

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến 30/5/2021.

Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến 30/7/2021.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II/2022.

(theo Cổng TTĐT tỉnh Phú Yên)