In bài viết

Phương pháp xác định giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời, điện gió

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

04/03/2022 15:39
 Phương pháp xác định giá phát điện của  - Ảnh 1.

Theo dự thảo, nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió áp dụng cho các Nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp như sau: Khung giá phát điện là dải giá trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa của loại hình Nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp tương ứng với từng loại hình Nhà máy điện mặt trời (mặt đất, nổi) và Nhà máy điện gió (trên bờ, trên biển).

Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió áp dụng cho các Nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp đàm phán giá phát điện, Hợp đồng mua bán điện giữa Bên bán và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bộ thông số của Nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió được lựa chọn để tính toán khung giá phát điện áp dụng cho Nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp được xác định trên cơ sở bộ số liệu các Nhà máy điện mặt trời (mặt đất, nổi), Nhà máy điện gió (trên bờ, trên biển) đã vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021, không bao gồm những thông số quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.   

Phương pháp xác định giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời, điện gió

Giá phát điện PCT (đồng/kWh) của Nhà máy điện mặt trời, điện gió được xác định theo công thức sau:

PCT = FCCT + FOMCCT

Trong đó:

FCCT:

Giá cố định bình quân

FOMCCT:

­­Giá vận hành và bảo dưỡng cố định

Dự thảo cũng quy định rõ về việc điều chỉnh giá phát điện từng năm trong Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đó, các thành phần giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy điện được điều chỉnh theo nguyên tắc: Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa lớn và chi phí khác được điều chỉnh theo tỷ lệ trượt chi phí bình quân quy định.

Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân công được điều chỉnh theo biến động của mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm thanh toán hoặc theo chỉ số CPI do Tổng cục thống kê công bố nhưng tối đa không vượt quá 2,5%/năm.

Hàng năm, căn cứ tổng vốn vay ngoại tệ, kế hoạch trả nợ vốn vay ngoại tệ, số liệu trả nợ gốc vay thực tế, tỷ giá quy đổi đã được hai bên thỏa thuận trong phương án giá điện, tỷ giá quy đổi thực hiện năm liền kề trước, hai bên thực hiện tính toán chênh lệch tỷ giá và đề xuất phương án thanh toán gửi Cục Điều tiết điện lực kiểm tra, trình Bộ Công Thương xem xét quyết định phương án thanh toán.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương