In bài viết

PVOIL bị tấn công bất hợp pháp theo hình thức mã hóa dữ liệu

(Chinhphu.vn) - Vào 00:00 ngày 2/4/2024, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam bị tấn công bất hợp pháp có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware).

02/04/2024 18:43
PVOIL bị tấn công bất hợp pháp theo hình thức mã hóa dữ liệu- Ảnh 1.

PVOIL là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị ngưng trệ. Theo PVOIL, Tổng công ty đã phối hợp với Bộ Công an xử lý theo pháp luật và có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian khắc phục sự cố, để đảm bảo cung cấp xăng dầu (mặt hàng thiết yếu, không thể gián đoạn nguồn cung cho thị trường), PVOIL và các đơn vị thành viên vẫn duy trì phục vụ bán hàng cho các khách hàng, tuy nhiên, không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và chỉ thực hiện phiếu xuất kho để phục vụ hàng đi trên đường bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết.

Sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, PVOIL sẽ phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành.