In bài viết

Quận 3 trả lời về kinh phí hỗ trợ mai táng người mất do COVID-19

(Chinhphu.vn) - Mẹ của bà Nguyễn Thu tên là Đỗ Thị Đẹp, mất do COVID-19 ngày 19/9/2021. Gia đình đã nộp hồ sơ đầy đủ, UBND phường có gửi thư chia buồn, tuy nhiên tới nay gia đình bà chưa nhận được tiền hỗ trợ mai táng. Bà Thu đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời.

09/05/2022 11:20

UBND Phường 11, Quận 3, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

UBND Phường 11 đã nhận hồ sơ của bà Đỗ Thị Đẹp, địa chỉ 444/40A Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, mất ngày 19/9/2021 do COVID-19 nộp đề nghị hỗ trợ mai táng do COVID-19.

Ngày 23/11/2021, UBND Phường 11 đã chuyển hồ sơ của bà Đẹp đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3.

Căn cứ Công văn số 9660/SLĐTBXH-XH ngày 17/3/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM về thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng cho người dân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM, hiện nay các sở ngành đang làm việc liên quan về thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng cho người dân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; do đó sau khi được hướng dẫn về kinh phí, sẽ triển khai áp dụng thực hiện trên địa bàn.

Chinhphu.vn