In bài viết

Quận Bình Tân trả lời việc chậm chi hỗ trợ người lao động

(Chinhphu.vn) - Công ty Bùi Văn Ngọ (TPHCM) đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và được UBND quận Bình Tân duyệt từ ngày 1/4/2022, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Công ty hỏi, khi nào người lao động của Công ty mới nhận được tiền hỗ trợ?

11/09/2022 08:02

Về vấn đề này, UBND quận Bình Tân, TPHCM trả lời như sau:

UBND quận Bình Tân đã có Công văn số 1440/UBND ngày 21/4/2022 về đề nghị bổ sung kinh phí chi hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn quận Bình Tân.

Hiện nay UBND quận đang chờ kinh phí để thực hiện chi trả cho đơn vị.

Chinhphu.vn