In bài viết

Quản lý chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên cao đẳng nghề

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.

19/09/2022 13:09
Quản lý chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên cao đẳng nghề - Ảnh 1.

Quản lý chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên cao đẳng nghề

Thông tư nêu rõ, chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh (Chứng chỉ) được quản lý thống nhất theo mẫu quy định. Mỗi Chứng chỉ có số hiệu riêng do các trường cao đẳng hoặc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quy định.

Sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì được cấp 1 bản chính Chứng chỉ. Không cấp Chứng chỉ cho sinh viên thuộc diện được miễn học, kiểm tra, thi kết thúc môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật. Các hành vi gian lận trong quản lý, cấp phát, sử dụng Chứng chỉ thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Quản lý Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

Khi cấp Chứng chỉ cho sinh viên, trường cao đẳng và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải lập Sổ cấp Chứng chỉ.

Sổ cấp Chứng chỉ được lập theo năm. Thông tin trong sổ được ghi theo thứ tự thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hằng năm. Sổ có từ 2 trang trở lên phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai giữa các trang liền kề. Các nội dung ghi trên sổ phải bảo đảm chính xác, không được sửa chữa, tẩy xóa.

Nội dung cơ bản của Sổ cấp Chứng chỉ như sau:

1- Số thứ tự;

2- Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, ngành học của sinh viên được cấp Chứng chỉ, trường cao đẳng sinh viên học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (đối với trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh);

3- Xếp loại kết quả học tập, thời gian học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; số hiệu Chứng chỉ và các thông tin khác (nếu cần thiết).

Trường hợp Chứng chỉ in sai, viết sai (bao gồm cả trường hợp in sai, viết sai đã được ký đóng dấu nhưng chưa cấp cho sinh viên) hoặc Chứng chỉ bị hư hỏng hoặc chưa sử dụng do thay đổi mẫu phôi thì Hiệu trưởng trường cao đẳng, Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải lập hội đồng xử lý và có biên bản hủy bỏ. Biên bản hủy bỏ phải được lưu trữ vào hồ sơ để theo dõi, quản lý. Trường hợp Chứng chỉ bị mất, trường cao đẳng, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm lập biên bản và thông báo ngay với Cơ quan công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi trường đặt trụ sở chính để xử lý kịp thời.

Thu hồi Chứng chỉ nếu cho người khác sử dụng

Theo Thông tư, Chứng chỉ có thể bị xem xét thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1- Chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp;

2- Cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ;

3- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

4- Chứng chỉ cấp cho sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh không đạt yêu cầu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2022.

Tuệ Văn