In bài viết

Quản lý dự án sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Hạnh (Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến việc thực hiện và quản lý dự án khi điều chỉnh, bổ sung dự án làm tăng tổng mức đầu tư.

10/09/2018 08:02

Theo phản ánh của ông Hạnh, dự án phê duyệt ban đầu chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công); khi điều chỉnh, bổ sung dự án (bảo đảm thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh dự án) có tăng tổng mức đầu tư (giá trị riêng phần bổ sung là 14,9 tỷ đồng).

Ông Hạnh hỏi, phần bổ sung vẫn thực hiện thiết kế 1 bước (thiết kế bản vẽ thi công) hay phải thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) như đối với lập dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, “Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này làm tăng, giảm quy mô (nhóm) dự án thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô (nhóm) dự án đã được phê duyệt trước khi điều chỉnh”.

Chinhphu.vn