In bài viết

Quản lý hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Trong đó, Bộ đề xuất một số quy định nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị này.

22/01/2015 16:54

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BGTVT, các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình cập nhật liên tục về hoạt động của xe và lái xe bao gồm: thông tin về hành trình của xe; tốc độ vận hành của xe; số lần và thời gian xe dừng đỗ; số lần và thời gian đóng, mở cửa xe; thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày. Nội dung các thông tin, dữ liệu này phải được truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam với tần suất 1 phút/bản tin.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải dự kiến quy định dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về hoạt động của xe và lái xe phải được cập nhật liên tục về hoạt động của xe và lái xe bao gồm: tốc độ vận hành của xe, số giấy phép lái xe, thời gian, tọa độ. Dữ liệu này phải được truyền về máy chủ dịch vụ với tần suất không quá 30 giây trên một lần khi xe chạy và không quá 15 phút trên một lần khi xe dừng không hoạt động.

Thông tin, dữ liệu cung cấp phải đảm bảo đầy đủ theo cấu trúc quy định và phải đảm bảo các yêu cầu sau: Kể từ thời điểm máy chủ dịch vụ nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu này phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian không quá 2 phút; dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được truyền thông qua máy chủ dịch vụ về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải đảm bảo theo trình tự thời gian. Trường hợp dữ liệu truyền bị gián đoạn thì cho phép gửi đồng thời cả dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường…

Theo dự thảo, máy chủ dịch vụ: là máy chủ của của đơn vị vận tải hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình thực hiện việc tiếp nhận các dữ liệu truyền về từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô và có nhiệm vụ truyền các dữ liệu đó về Tổng cục đường bộ theo quy định.

Dữ liệu: là dữ liệu truyền từ thiết bị giám sát hành trình về máy chủ dịch vụ và từ máy chủ dịch vụ truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nâng cao trách nhiệm của bến xe khách

Tại Thông tư 23/2013/TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải đã phân cấp quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải dự kiến bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của bến xe khách.

Cụ thể, bến xe khách khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động tại bến xe trên hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác theo dõi, giám sát và điều hành hoạt động của các phương tiện tại bến xe.

Trước khi xe xuất bến, kiểm tra trên hệ thống thông tin đảm bảo đầy đủ dữ liệu của phương tiện. Thông báo cho lái xe và không cho xe xuất bến để vận chuyển hành khách đối với các trường hợp không có dữ liệu trên hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải về tình hình vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động tại bến xe.

Dự kiến, các bến xe khách đã công bố sẽ được cung cấp tài khoản đăng nhập và mật khẩu để khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31/12/2015.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn