In bài viết

Quản lý hiệu quả phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.

27/07/2018 10:58

Ảnh minh họa

Theo đó, vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước được đề xuất như sau: Vùng 1: trên tuyến đường thủy nội địa; vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải. Vùng 2: vùng nước khác không thuộc vùng 1 được xác định bằng phao hoặc cờ được định vị, có màu sắc tương phản với màu nước và cảnh quan môi trường để dễ quan sát. Trong đó, vùng 2 có thời hạn khai thác không quá 5 năm kể từ ngày được công bố và phạm vi của vùng hoạt động phải được xác định bởi tối thiểu 4 điểm khống chế tọa độ theo Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000.

Phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc quy định của pháp luật có liên quan. Phương tiện có động cơ khi tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phải thực hiện đăng ký theo quy định, trừ phương tiện đã được đăng ký theo pháp luật hàng hải hoặc pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân khai thác vùng hoạt động và cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước phải thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, thiết bị; bố trí đầy đủ phao áo, thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định; có phương án cứu hộ đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra trong vùng hoạt động vui chơi giải trí; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, không đưa phương tiện vào hoạt động khi không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định; không cho người điều khiển các phương tiện ra khỏi vùng hoạt động đã được quy định; khuyến cáo những trường hợp không được tham gia hoạt động vui chơi giải trí; bố trí khu vực bến, bãi neo đậu cho các phương tiện, các phương tiện vui chơi giải trí chỉ được phép neo đậu ở những nơi đã được quy định. Bố trí phao và cờ như sau: Đường kính phao tối thiểu là 500mm, cờ 50 x 60cm; khoảng cách giữa hai phao hoặc cờ là 10m.

Trách nhiệm của người vui chơi giải trí dưới nước

Theo dự thảo, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 12 của Luật Du lịch, người vui chơi giải trí phải chấp hành các quy định sau:

Người lái phương tiện hoạt động vui chơi giải trí phải đủ 15 tuổi trở lên, đảm bảo về sức khỏe. Người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 5 sức ngựa phải có chứng chỉ phù hợp với quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người lái phương tiện phải mặc phao áo trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi giải trí; chỉ điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí trong vùng nước được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố.

Người lái phương tiện không có chứng chỉ như quy định trên phải tham gia tập huấn, hướng dẫn kỹ năng an toàn do tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tổ chức trước khi điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí.

Người tham gia vui chơi giải trí phải mặc phao áo trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi giải trí; tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của mình khi tham gia hoạt động vui chơi giải trí.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn