In bài viết

Quản lý thuốc dùng cho người theo đường XNK phi mậu dịch

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

17/07/2013 09:41

Ảnh minh họa
Theo đó, thuốc xuất khẩu, nhập khẩu theo đường phi mậu dịch gồm:  

- Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

- Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này.

- Hành lý cá nhân của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh.

Thuốc xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch chỉ được phép xuất khẩu, nhập khẩu để sử dụng cho bản thân, gia đình hoặc cho các cá nhân làm việc tại tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu thuốc phi mậu dịch nêu trên.

Định mức thuốc được phép XNK phi mậu dịch

Theo Quyết định, số lượng thuốc thành phẩm gây nghiện mang theo người khi xuất cảnh, nhập cảnh không được quá số lượng ghi trong đơn của thầy thuốc kèm theo và không được vượt quá số lượng chỉ định dùng trong 7 ngày.

Số lượng các thuốc thành phẩm hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu theo đường phi mậu dịch không được quá số lượng ghi trong đơn của thầy thuốc kèm theo và không được vượt quá số lượng chỉ đinh dùng trong 10 ngày.

Các thuốc thành phẩm khác được phép xuất khẩu theo đường phi mậu dịch không hạn chế định mức và số lần gửi hoặc mang theo người ra nước ngoài; được phép nhập khẩu theo đường phi mậu dịch nhưng tổng giá trị thuốc nhập khẩu không quá giá trị tương đương 100 USD một lần, số lần nhận thuốc tối đa không quá 3 lần trong một năm cho một cá nhân, tổ chức.

Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc phi mậu dịch với số lượng vượt quá định mức quy định nêu trên thì phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định cũng nêu rõ, các loại thuốc cấm xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch gồm: Các loại nguyên liệu làm thuốc; các loại thuốc thành phẩm có chứa hoạt chất trong Danh mục hoạt chất cấm xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành.

Hoàng Diên