In bài viết

Quảng Bình phân bổ hơn 5 nghìn tấn gạo hỗ trợ nhân dân

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định phân bổ 5.250 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các huyện, thành phố bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 và số 11 theo Quyết định 1945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

31/10/2013 17:25

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã phân bổ gạo hỗ trợ huyện Lệ Thủy 750 tấn, huyện Quảng Trạch 1.400 tấn, huyện Bố Trạch 1.200 tấn, huyện Minh Hóa 700 tấn, huyện Tuyên Hóa 800 tấn, huyện Quảng Ninh 300 tấn và thành phố Đồng Hới 100 tấn.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và UBND các huyện, thành phố tổ chức giao, nhận và hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương, đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.250 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã quyết định xuất tạm ứng gần 400 tấn hạt giống ngô, hơn 60 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho 14 tỉnh bị thiên tai, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 70 tấn hạt giống ngô và 7 tấn hạt giống rau.

Mai Anh